/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

מנכ"ל "הכל חי" נואם בכנסת על מרוצים – מאי 2011


 

 

 

 
 

סקירה כללית

הצהרות מומחים על מרוצים

שאלות ותשובות

הפגנה מול משרד
התרבות והספורט

נאום בכנסת

בבית המשפט העליון

פסק הלכה של הרב
הראשי נגד מרוצים

המאבק נגד מרוצים:
הודעה לעיתונות

כיסוי תקשורתי
של המאבק

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

      

עזרו לנו
לעזור להם

  

את הנאום נשא אילן ירוס, המנהל הכללי של "הכל חי", בפני ועדת הכספים של הכנסת; הנאום עסק בדיון בהימורים ומרוצי סוסים מחוץ לגבולות ישראל – 3 במאי 2011

 

    
 

התצלום:  "עזר לחי" (Animal Aid), בריטניה

כבוד השרה, יו"ר וחברי ועדה נכבדים, אני בא לפניכם היום כדי לזעוק את זעקתם של הסוסים האילמים.

 

אינני אידיאולוג קיצוני אלא אדם שפוי מן הישוב שמכיר ורוצה לחשוף בפניכם את האמת המרה והאכזרית שמאחורי הפאסאדה הזוהרת של מרוצי הסוסים משולבי ההימורים.

 

סוסי מרוץ מתים על המסלול באופן יום יומי- 800 בשנה בארה"ב 400 באנגליה ועוד.

 

בכל שנה נשחטים עשרות אלפי סוסים משומשים וסייחים שאינם מהירים מספיק.

 

הסוסים מכורים למשככי כאבים וסטרואידים ומריצים אותם עד ריסוק הגוף וכלות הנשימה. סוס רגיל חי כ-20 שנה וסוסי מרוץ כ-5 שנים.

 

מדינות המערב –בריטניה, ארה"ב ,אוסטרליה עושות מאמץ מתמשך ואינטנסיבי המשלב חקיקה, תקציבים וכוח אדם למצוא פתרון לאכזריות הבלתי נסבלת שחדרה לתחום זה והן נכשלות.

 

מה הסיכוי שאנחנו בישראל נצליח במקום בו הן נכשלות. רווחת הסוס ככתוב בתקנות לא מתקיימת בתחום זה באף מדינה.

 

אישור התקנות על ידכם יתמוך למעשה באכזריות זו.

 

יתרה מכך – החלטה זו תשמש קרש קפיצה לבעלי עניין במימוש תוכניתם למיסוד מרוצי סוסים והימורים בארץ.

 

אני גם רוצה להסב תשומת ליבכם לכך שבהחלטה זו יש משום הפרה של חוק צער בעלי חיים ורוחו ההומאנית החשובה. החוק אוסר התאכזרות לבעלי חיים והעבדתם עד אפיסת כוחות.

 

אני שואל את חברי הועדה הנכבדים- מדוע לתמוך בהפרת החוק בחו"ל?

 

עלינו להבין- ברגע שהמניע למרוצי הסוסים הוא כלכלי הסוס בהכרח הופך לאמצעי יצור והיחס אליו בהתאם, בחזקת השתמש וזרוק.

 

בגלל קוצר זמן אני רק מזכיר את הבעייה החברתית הכאובה המשולבת בהימורים ושואל מדוע להרחיב את המעגל האכזרי של ההתמכרות להימורים של אזרחים קשי יום.

 

לא כל הכסף בעולם ירוק. הכסף שיתקבל ממרוצי הסוסים הוא כסף רע, צבוע אדום ושחור.

 

מרוצי הסוסים הם בדיוק כמו מלחמות השוורים בהבדל אחד שרצח הסוסים איטי יותר ונעשה במחשכים.

 

זו על רגל אחת האמת האכזרית שביקשתי לחשוף בפניכם היום – אנא אל תייבאו אותה ארצה.

  

לראש הדף