/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

המאבק נגד מרוצים: הודעה לעיתונות


תוכן

 

 

 
 

תוכן

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

      

עזרו לנו
לעזור להם

  

הפגנה נגד קמפיין הטוטו להימורים על מרוצי סוסים

31 באוקטובר 2013 , רמת גן


על סוס מנצח לא מהמרים

17 ביולי 2013 , רמת גן


"אני לא רץ לשום מקום! לא למרוצי סוסים בישראל!"

4 באוקטובר 2012 , רמת גן


עמותת " הכל חי" בפנייה היום לשרת התרבות והספורט

4 בספטמבר 2012 , רמת גן


"הרוכב ניצח, הסוס מת... אומרים לא למירוצי סוסים בישראל!"

28 בפברואר 2012 , רמת גן


לשרת החקלאותחה"כ אורית נוקד

5 בדצמבר 2011, רמת גן


סוס מנצח הוא סוס מת!

24 באוקטובר 2011, רמת גן


הם יורים גם בסוסים

6 במאי 2011 , תל אביב


הישג גדול: המדינה לא תקיים מרוצים למטרות הימורים עד לחקיקה בכנסת

12 באפריל 2007, תל אביב


פעילי עמותת "הכל חי" הפגינו מול ההיפודרום בגלבוע נגד מרוצי סוסים שהתקיימו במקום

5 באפריל 2007, תל אביב


פסק הלכה של הרב הראשי לישראל הרב שלמה עמאר אוסר על מרוצי סוסים

19 באוקטובר‬ 2006, תל אביב


פעילי עמותת "הכל חי" יפגינו מול ההיפודרום בגלבוע בעת אירוע ההשקה

10 באוקטובר‬ 2006, תל אביב


"הכל חי" מגישה לבית המשפט העליון עצומה נגד מרוצי סוסים

18 בספטמבר 2005, תל אביב


ההודעה הראשונה לעיתונות של "הכל חי", נגד מרוצי סוסים

13 באפריל 2005, תל אביב