/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

פסיקתו של הרב הראשי לישראל נגד מרוצי סוסים


 

 

 

 
 

סקירה כללית

הצהרות מומחים על מרוצים

שאלות ותשובות

הפגנה מול משרד
התרבות והספורט

נאום בכנסת

בבית המשפט העליון

פסק הלכה של הרב
הראשי נגד מרוצים

המאבק נגד מרוצים:
הודעה לעיתונות

כיסוי תקשורתי
של המאבק

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

      

עזרו לנו
לעזור להם

  

ביום ה' באב תשס"ו (30 ביולי 2006) הוציא הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב שלמה משה עמאר, פסק הלכה נגד מרוצי סוסים.

 

המסקנה בפסק ההלכה היא:

נראה פשוט שיש להורות לכל הירא את דבר ה' שיני'ס א'ת מקנה'ו ואת סוסיו אל הבתים, ולבל יסייע במירוצי הסוסים לא בעצם כינונם ולא בצפיה בהם, הן משום צער בעלי חיים והן משום "מושב לצים" והן משום משחק בקוביא [הכוונה בביטוי "משחק בקוביא" היא להימורים].

להלן כמה מן הנימוקים שנכללו בפסק ההלכה נגד מרוצי הסוסים:

             
    

הרב שלמה עמר

 

 

 
  • מרוצים גורמים למותם של סוסים רבים, ודבר זה מנוגד להלכה היהודית האוסרת הריגה זדונית ובלתי מוצדקת.
  • שחיטת סוסים עלולה לגרום למכירת בשר סוסים בישראל, ודבר זה מנוגד להלכה היהודית.
  • כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.
  • שימוש בסוסים למטרות מרוצים הוא בלתי נחוץ; האכזריות המעורבת בכך, שמטרתה הינה להעשיר את אלו העשירים מלכתחילה אסורה.
  • היהדות אוסרת על הימורים משום שהם מעשירים את האחד על חשבון האחר.
 

קראו את פסק ההלכה השלם של הרב הראשי (PDF)

 

קראו מאמרים המסקרים את פסק ההלכה של הרב הראשי עמאר נגד מרוצי סוסים:

 

אסור לערוך מירוצי סוסים בחג

6 באוקטובר 2006 הארץ

 

הרב שלמה עמאר פסק: "אין לסייע למרוצי סוסים"

5 באוקטובר 2006 – Ynet

 

"אלה ברכב ואלה בסוסים"

3 באוקטובר 2006  nrg

 

הרב עמאר בפסק נגד מירוצי הסוסים

3 באוקטובר 2006  ערוץ 7

 

פסק הלכה של הרב עמאר: אסור לקיים מרוצי סוסים

אוקטובר 2006  הצופה

 

פסק הלכה: אסור לערוך מרוצי סוסים למטרות הימורים ולצפות בהם

אוקטובר 2006  צפון 1