/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

בג"ץ: הכנסת תחליט על גורל הסוסים


 

 

 

 
 

סקירה כללית

הצהרות מומחים על מרוצים

שאלות ותשובות

הפגנה מול משרד
התרבות והספורט

נאום בכנסת

בבית המשפט העליון

פסק הלכה של הרב
הראשי נגד מרוצים

המאבק נגד מרוצים:
הודעה לעיתונות

כיסוי תקשורתי
של המאבק

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

      

עזרו לנו
לעזור להם

  

    
 

אולם בבית המשפט העליון
 

הישג גדול לבעלי החיים נרשם במסגרת המאבק בתכנית להכניס מרוצי סוסים לארץ: ביום 11.4.07 התחייבה המדינה בפני בג"צ שלא לקיים מרוצי סוסים למטרות הימורים אלא אם תעבור חקיקה ראשית של הכנסת בנושא, ולא לקדם את התעשייה בטרם תשמע את טענות המומחים של הכל חי נגד הכנסת התעשייה לארץ. לראשונה, המדינה מחויבת לשקול את רווחת בעלי החיים לפני שהיא שוקלת לקדם תעשייה המנצלת אותם.

 

הרקע לעתירה

ביום 26.7.2004 קיבלה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה ("הקבינט החברתי-כלכלי") החלטה לקדם תוכניות להקמת היפודרומים (מסלולים) למרוצי סוסים. כשבוע מאוחר יותר, קיבלה ההחלטה תוקף של החלטת ממשלה. בהחלטה נכתב כי היא ניתנת "במסגרת הכוונה להתיר מרוצי סוסים להימורים בישראל". הועדה, המורכבת משרי החינוך, האוצר, התיירות והחקלאות, לא שקלה את הסוגיה הקריטית של גורל הסוסים בתעשייה.

 

מוחים ועותרים

ביום 13.4.05 שלחה הכל חי באמצעות עורכי הדין דורון רדעי וניצן גדות מכתבים בהם בקשה משרי החינוך, האוצר, התיירות והחקלאות לבטל את ההחלטה להקים היפודרומים לצורך קידום התעשייה האכזרית, וזאת משתי סיבות: ההחלטה מנוגדת לחוק צער בעלי חיים והיעדרה של בדיקה של שיקולי זכויות בעלי החיים וההשלכות הקשות על רווחתם כתוצאה מההחלטה בטרם התקבלה. משתי סיבות אלה, כתבה העמותה, ההחלטה איננה חוקית. משפנייה כזו לא הועילה, ונראה היה כי צעדים לכיוון קידום התעשייה ממשיכים להינקט, עתרה הכל חי ביום 18.9.2005 לבג"ץ נגד החלטת הממשלה, באמצעות עורכי הדין רדעי וגדות ועו"ד פרופ' אלכס שטיין.

 

הרבה ועדות, מעט שיקולים רלוונטיים

ועדת מכרזים בין-משרדית, שהוקמה על ידי הממשלה במהלך 2005 לצורך "בחינת הקמה והפעלה של שדה מרוצים", שכרה את שרותיה של חברה בשם TASC , שבדקה את ההיתכנות הכלכלית של המרוצים בישראל. הועדה לא פרסמה את תוצאותיה של הבדיקה, ולא את המשתנים שנבדקו (למשל, האם נלקחה בחשבון המשמעות למשיכה שתהייה לחלק מהתושבים בעלי ההכנסה הנמוכה, באזורים בהם מתוכננת בניית האתרים, לאשליית הכסף הקל שבהימורים במקום). ביום 21.1.07 התקיימה ישיבה של הועדה הבין-משרדית אצל שר החקלאות, במהלכה הוחלט על הקמת "צוות היגוי" בין-משרדי, לצורך קידום חקיקה שתסדיר את ההימורים על מרוצי סוסים, לכאורה "על כל הפנים המקצועיים הכרוכים בנושא". צוות זה מורכב מנציגים של מספר משרדים, וביניהם היחיד הרלוונטי לנושא רווחת הסוסים הוא משרד החקלאות, האחראי, באופן בעייתי, על אכיפת חוק צער בעלי-חיים. כפי שהוכח בעבר במאבקים להגה על בעלי חיים, למשל במאבק נגד פיטום אווזים, משרד החקלאות משמש לעיתים קרובות כ'חותמת גומי' המכשירה התעללות קשה והמונית בבעלי-חיים. במצב עניינים זה, התעורר חשש גדול כי במידה והעתירה לבג"צ תידחה, יוכל הצוות הבין-משרדי להמשיך בקידום התכנית ללא התייחסות למצב הסוסים בתעשייה.

  

לראש הדף

  

המדינה מגיבה

במהלך 2005 ו- 2006 נדחה הדיון בעתירה מספר פעמים. ביום 2.4.07, כשבוע לפני הדיון המתוכנן בבג"ץ, התקבלה תגובת פרקליטות המדינה לעתירה. אלה הן כמה מן הנקודות המרכזיות בתגובת המדינה:

 • הטיוטה לחוק המתגבש בצוות ההיגוי תועבר לידי הכל חי, ולעמותה "תינתן האפשרות להשמיע את דבריה ולהביע את דעתה". המדינה הוסיפה הסתייגות לפיה "עמדת העותרת תישקל במסגרת האיזונים בין האינטרסים השונים הכרוכים בעניין".
   
 • המדינה "לא תקיים מרוצי סוסים והימורים עליהם (...) אלא לאחר שהעניין יוסדר בחקיקה ראשית". זהו הדבר המרכזי והחשוב ביותר שנכתב בתגובה. לאור טיעוני העתירה, המדינה מבטיחה כי חקיקה של הכנסת תתייחס ישירות לנושא בריאותם ורווחתם של הסוסים המשתתפים במרוצים.
   
 • לסיכום נטען בתגובה כי "כל עוד לא לובנו והוכרעו הסוגיות המשפטיות, הכלכליות והמקצועיות (..)ועל רקע ההצהרה הנ"ל (...) הרי שלעת הזו, העתירה הינה מוקדמת ותיאורטית ואין מקום להכריע בה".

מגיעים לבג"ץ. ממש עד רגע פתיחת הדיון בבג"ץ, ב- 11.4.07, התדיינו עורכי הדין של הכל חי עם עורכי-הדין של הפרקליטות על הצעות המדינה, ולבסוף הגיעו להסכמה, לפני פתיחת הדיון עצמו. נביא כאן ציטוטים של שני החלקים העיקריים בהצעה זו, והתייחסות למשמעותם:

 1. "המדינה לא תקיים מרוצי סוסים למטרות הימורים אלא לאחר שהעניין יוסדר בחקיקה ראשית" : בהצהרה זו הודיעה המדינה שלמעשה אין בסמכות הממשלה לקדם את התעשייה ושנדרשת החלטתם של חברי הכנסת בעניין. החשש לפיו משרדי הממשלה בלבד יהיו אמונים על קבלת ההחלטה הקריטית עבור הסוסים פג.
    
 2. "תינתן לעותרת הזכות להשמיע את דבריה (...) ולאור נכונות המשיבים לשמוע ולבדוק את טענות העותרת וחוות דעת המומחים מטעמה": מדובר בהישג גדול, כיוון שלמרבה הצער, עד כה כאשר קודמו תעשיות המנצלות בעלי חיים, קולם כלל לא נשמע וסבלם לא היווה שיקול משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות.

לאור קבלת טיעוניה של הכל חי בעתירה על ידי נציגי המדינה, התאפשר לצדדים להגיע להסכמה בנושאים הספציפיים שהועלו. שופטי בג"ץ בעתירה (אליקים רובינשטיין, אליעזר ריבלין ועוזי פוגלמן) קיבלו את ההסכמה, נתנו לה תוקף של פסק דין והעתירה נמחקה. כלומר, המאבק עוזב לעת עתה את הזירה המשפטית ועובר להתרכז בכנסת.

 

המשך המאבק תלוי בכולנו!

תוצאותיו של ההליך המשפטי חיוביות. כעת, חשובה יותר מאי פעם פעילותנו הציבורית, על-מנת שחברי הכנסת יבינו את ההשפעות הנוראיות שתהיה להחדרת תעשיית מרוצים לישראל עבור הסוסים. נציגי הכל חי ימשיכו בפעילותם הנמרצת בכנסת, אבל הסוסים זקוקים גם לעזרתכם. כידוע, חברי כנסת מושפעים מאוד מדעת הקהל בנושאים הנדונים. לפיכך קיימת חשיבות רבה בהפצת מידע לציבור על האכזריות שטבועה במרוצי הסוסים, ובכך כל אחד יכול לעזור. אם הציבור יביע התנגדות למרוצי סוסים, ובעיקר ימנע מלהגיע לאירועי המרוצים המתקיימים בינתיים בחגים, תהיה זו תרומה אדירה למאבק למניעת אישור תעשיית המרוצים בישראל. הפגנות שהכל חי ערכה בעבר, כמו גם לאחרונה, העלו את הנושא כלי התקשורת המרכזיים. אם עוד לא הצטרפתם לפעילויות אלה, זה הזמן!

 

כתבות פורסמו לפני הדיון בעתירה בNRG, ואחריו בYnet ובג'רוזלם פוסט.

  

לראש הדף